10 positive effekter av sosiale medier | Teknisk hjelpeveiledning (2023)

Mennesker er sosiale skapninger; de lengter ettervennskap, omsorg og hengivenhetfra sine medarbeidere. Å være sosialt knyttet til andre er avgjørende for oss, enten det er i virkeligheten eller gjennom sosiale medier.

Og med den økende utviklingen av internett og sosiale medier, er millioner av mennesker aktive på denne plattformen. Sosiale medier har blitt en forbløffende plattform for raske globale forbindelser.

10 positive effekter av sosiale medier | Teknisk hjelpeveiledning (1)

De mest populære sosiale medieplattformene som f.eksFacebook, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok, etc., har hatt betydelig innflytelse i folks liv, og hvordan? Vel, la oss diskutere det nedenfor.

For ytterligere å beskrive de positive effektene av sosiale medier, har jeg skrevet om de 8 positive sosiale medier-effektene på folks liv nedenfor.

10 positive effekter av sosiale medier

Til tross for flerenegative effekter av sosiale medier, det er også positive sider. De 10 positive effektene sosiale medier har på folks liv er.

1. Bedre kommunikasjon

Sosiale medier gjør det mulig for alle å kommunisere med venner og familier over hele verden, og det fremmerbedre kommunikasjonog gjør det lettere åfå nye venner.

10 positive effekter av sosiale medier | Teknisk hjelpeveiledning (2)

Før fremveksten av sosiale medieplattformer var kommunikasjon knyttet til korte avstander og tok lang tid å nå langt. Nå kan du kontakte slektningene dine, lenge tapte venner som er milevis unna i en annen del av verden innen et klikk. Er ikke det utrolig?

Å være knyttet til gamle venner og mennesker og familier har hjulpet mangefolk føler seg tilkoblet og holder seg nærmereenn noen gang. Du kan også ha hundrevis av venner som du kan samhandle med og skape vennskap med.

Sosiale medier gjør det mulig for folkdele innlegg, innhold, ideer, erfaringer,og mange andre ting som kan føre til et mer betydelig antall forbindelser over hele verden.

(Video) How social media creates a better world: Jan Rezab at TEDxSSE

2. Bygge relasjoner og fellesskap

Sosiale medier er et avgjørende middel tiløke lokalsamfunnene våre og bygge relasjoner.Med bruk av sosiale medieplattformer kan du finne viktige forbindelser og bygge nye relasjoner som du ønsker.

10 positive effekter av sosiale medier | Teknisk hjelpeveiledning (3)

I den siste tiden avkoronaviruspandemi, fant folk seg isolert, langt fra sosial rekkevidde og kommunikasjon, og utviklet several psykiske helseproblemer. Og i disse tider med vanskeligheter, har sosiale medieplattformer brakt det nivået av forbindelse gjennom forskjelligevirtuelle fellesskap, og online skrivebord hjelper.

Gjennom sosiale medier kan du lagenye forbindelserog begynne å bygge relasjoner medlikesinnedefor enkelt å kommunisere og dele innhold, ideer, erfaringer og kunnskap. Dette nivået av tilknytning bidrar til å utvikle en følelse av fellesskap som bare er mulig gjennom sosiale medieplattformer.

3. Å dele en felles interesse

Vi har alle en hobby eller et emne vi er interessert i. Og du kan være aktiv på sosiale grupper som bokklubber, film/TV-serier, mote- og vitenskapsgrupper på Facebook, Reddit, Instagram osv., hvor du finner like -sinnede mennesker som deg, på jakt etter det samme.

10 positive effekter av sosiale medier | Teknisk hjelpeveiledning (4)

Sosiale medier gjør det mulig for oss å finne og få kontakt med tusenvis av mennesker som deler enfelles plattformsom deg fra hele verden. Du kan finne likesinnede mennesker, grupper og samfunn medfelles interesser og ambisjoner.

Selv for de som bor i avsidesliggende områder, gir det en følelse av fellesskap gjennom tilknytningen til sosiale mediesamfunn.

Sosiale medier kan hjelpe tenåringer og ungdommer til å føle seg akseptert, og grupper av likesinnede kan bruke sin positivitet til åutvikle sine personligheterog dele sine reiser.

4. Tilbyr vennlighet og empati

Har du noen gang postet eller kommentert hvordan du følte det, og folk har vist omsorg og hengivenhet og støttet deg fullt ut? Dette er en av de positive effektene av sosiale medier.

10 positive effekter av sosiale medier | Teknisk hjelpeveiledning (5)

(Video) Facebook Fearless: How social media can be good for you | Tracy Alloway | TEDxJacksonville

Folk deler ofte historiene sine, hvordan de sliteroppturer og nedturer, og deres reise. Og la meg fortelle deg, de bryr seg. Det er tonnevis av positive kommentarer og meldinger som oppmuntrer og lar folk gjøre det bedre i livet gjennom sosiale medier.

Folk kan tilbyvennlighet og empatived å dele sin del av historiene på sosiale medier. Med engasjement i ulike støttegrupper som f.eksstøttegrupper for angst og depresjon, støttegrupper for ADHD, og mange andre, kan folk hjelpe hverandre når de trenger det mest.

Godheten og støtten som folk får på sosiale medier er positive innvirkninger av sosiale medier på deres mentale helse og tilbyr en måte å se verden fra et helt nytt perspektiv.

5. Kilde til kunnskap og læring

Sosiale medier er en av de store plattformene der folk kan få en mengde kunnskap. Og ikke bare har ungdom og studenter nytte av det, men folk i alle aldre lærer noe nytt hver dag.

De mange innleggene, tweetene, videoene og artiklene som deles på sosiale medier, tjener som verdifulle informasjonskilder forlære nye ferdigheterhver dag.

I tillegg har tidene med covid-pandemi utvilsomt bevist at du ikke trenger å stoppe fysisk læring ved hjelp av sosiale medier. Studenter og professorer kan forbedre sine lærings- og kunnskapsferdigheter effektivt gjennom sosiale medier.

Elevene kan finne forskjelliggratis pedagogiske nettsteder, mentorer og nettseminarer,som hjelper dem å lære nye ferdigheter for å komme videre i karrieren. De kan finne verdifulle opplæringsprogrammeroppgradere sine ferdigheterfra YouTube.

6. Hev stemmen i viktige saker

Sosiale medier hjelper folk å slutte seg til saker og heve stemmene sine og bevisstheten om viktige emner og saker.

Mange av oss har sett globale bevegelser som f.eksSvarte liv betyr noe, jeg også, og klimaendringer som har gjort en enorm innvirkning over hele verden, i motsetning til tradisjonelle medier. Det har økt bevisstheten og avslørt hele verden for å bidra til slike sensitive temaer.

10 positive effekter av sosiale medier | Teknisk hjelpeveiledning (6)

Folk engasjert iveldedige organisasjoner, finansiering, bekjempelse av urettferdighet og bekjempelse av sykdommerhjelper til med å heve stemmene sine og gir fagene til relevante myndigheter og organisasjoner gjennom sosiale medieplattformer som Twitter, Reddit, Facebook, etc.

(Video) Social Media Video Tips to use Right Now | The Complete Guide for 2022

Sosiale medier er en kraftig plattform, spesielt for de individene og gruppene hvis stemmer erundertrykt. Dermed kan sosiale medier ha den største innvirkningen på å komme ut av skallet deres for å dekke problemene deres og dele disse bekymringene over hele verden.

7. Voksende virksomhet

Du kan se mye avannonser og markedsplasserfor salg og kjøp av varer på forskjellige Facebook-sider, ogInstagram-historier. Sosiale medier har økt betydelig når det gjelder forretningsutsikter.

Med dekning av alle aldersgrupper og dets kostnadsvennlige miljø, har ulike bedriftsmerker allerede satt sine spor gjennom sosiale medier.

Markedsføring og reklame på sosiale medierhatiltrukket tonnevis av kunder, og med deres tilgjengelighet,24/7virksomheten kan fostre hvis den brukes tilstrekkelig.

Bedriftsorganisasjoner og markedsførere kan utvide sin markedsrekkevidde og bli komplettkundetilfredshet. De kan fullt ut bruke fordelen med sosiale medier for å øke bedriftsinvesteringene sine.

8. Spre nyhetene

Sosiale medier har endret måten å kommunisere på over hele verden. Og med tilgjengelig kommunikasjon kan nyheter reise raskere gjennom de forskjellige portalene til sosiale medier.

Sosiale medier gjør det mulig for folk å lytte tilsiste nyheter, hendelser og hendelseri verden innen noen få klikk. Du kan få ord om emnene som interesserer deg fra lokale nyheter til globale.

Du kan se mange innlegg og nyheter som har hjulpet folk med å finne sin tapte familie, venner og eiendeler ved å legge dem ut på sosiale medier. Dette er utvilsomt en av fordelene med sosiale medier da det har vært til nytte for folk på mange måter.

9. Grunnlag for kreativitet og selvuttrykk

Du kan se flere innlegg, videoer og opplæringsprogrammer hvorfolk viser frem sine utrolige talenter, ferdigheter innen sminke, øvelser, DIYs, hacks, etc. Sosiale medieplattformer har latt folk lære og dele mye av denne kreativiteten med verden.

Og det har blitt et medium avselvuttrykkfor tenåringer og ungdom. Sosiale medier har gitt studentene praktisk erfaring med å tilegne seg kreativitet og øke kunnskapsnivået deres.

Det gir et utløp for å dele kunsten, innleggene og ferdighetene dine med brukere over hele verden, og du kan få tilbakemeldinger fra dem. Ikke bare hjelper det å øke dinferdigheter og kreativitet,men det kan også hjelpe deg å forfølge disse ideene for å tjene penger.

10. Kilde til underholdning

Foruten alle de positive effektene av sosiale medier, kan du ikke glemme underholdningen. I dag bruker folk i alle aldersgrupper sosiale medier som en kilde til underholdning. Sosiale medier-innlegg har absolutt fått et smil om munnen og fått deg til å fnise.

10 positive effekter av sosiale medier | Teknisk hjelpeveiledning (7)

Sosiale medier har vokst betydelig som en underholdningsmedieplattform de siste årene. Du kan finnesanger, videoer, spill, filmer,og alle mulige ting for underholdningen din på sosiale medier.

Fra fans som følger favorittkjendisene sine til å utføre live-strømmer, og se virale memer og videoer, folk har blitt hektet på sosiale medieplattformer for underholdningen deres.

Bunnlinjen

Det er mangefarlige sosiale medier-apperder ute med sine negative aspekter, og selv om det kan være sant, kan du ikke oppveie detpositive påvirkningerdet har gjort i livene våre. Sosiale medier har vist seg fordelaktige for enkeltpersoner, samfunn, bedrifter og muligheter over hele verden.

Siden det er mange positive aspekter ved sosiale medier, kan vi bruke det på riktig måte for å påvirke livene våre positivt, slik det har gjort for mange mennesker over hele verden.

I dagens digitaliseringsverden er de fleste engasjert i sosiale medieplattformer som Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram og Whatsapp som har tillatt folk å bygge relasjoner, lære nye ferdigheter og finne felles grunnlag forøke bevisstheten og stemmene.

Jeg håper du hadde et klart syn på de positive effektene av sosiale medier gjennom dette innlegget. Hvis du har kommentarer, legg igjen dem nedenfor.

ofte stilte spørsmål

I. Hva er den raskest voksende sosiale medieplattformen?

TikTok er den raskest voksende sosiale medieplattformen, mens Instagram forblir nummer to.

II. Hvordan hjelper sosiale medier elevene?

Sosiale medier gjør det mulig for studentene å øke kunnskapsnivået og kreativiteten deres og forbedre kommunikasjonen med jevnaldrende og professorer. Ved hjelp av sosiale medier kan de få ulike læremidler og fungere som en plattform for å uttrykke seg globalt.

III. Hva er de positive effektene av sosiale medier på mental helse?

Riktig bruk av sosiale medier kan positivt påvirke folks mentale helse ved å redusere angst og stress. Det lar folk overvinne ensomhet og kommunisere med venner og familier globalt, og bygge bedre relasjoner.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated: 09/14/2023

Views: 5848

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.